Sổ liên lạc điện tử

 

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ VNPT-SCHOOL

          Trung tâm Dịch Vụ Nội Dung – VNPT Lâm Đồng xin giới thiệu đến quí Phụ huynh học sinh dịch vụ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ VNPTSCHOOL. Hệ thống SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ là một công cụ đắc lực phục vụ cho việc thông tin giữa NHÀ TRƯỜNG và GIA ĐÌNH học sinh. Mọi thông tin cần trao đổi giữa Nhà trường với PHHS , các thông tin về học tập, sinh hoạt của học sinh sẽ được thông báo đến PHHS một cách nhanh chóng và chính xác thông qua điện thoại, tin nhắn điện thoại di động. Các thông tin bao gồm:

       • Các thông báo của Nhà trường (Thông báo họp phụ huynh, nghỉ học, lịch kiểm tra, thi cử v.v...)
       •  Thông tin chuyên cần: PHHS sẽ nhận được tin nhắn nếu học sinh là con em của mình vắng mặt có phép hay không phép ngay tức thời
       • Thông tin vi phạm kỷ luật : PHHS sẽ nhận được tin nhắn nếu học sinh là con em của mình vi phạm kỷ luật ngay tức thời
      • Thông tin điểm số môn học hàng tháng : PHHS sẽ nhận được tin nhắn thông báo điểm vào đầu tháng.
             Để sử dụng SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ, Quý Phụ huynh học sinh có thể lựa chọn các hình thức:
1-    Đăng kí nhận tin nhắn SMS: (Hình thức nhận thông tin đầy đủ nhất)
      -Có điện thoại di động (không phân biệt mạng di động), máy Gphone, Homephone hoặc điện thoại cố định có chức năng nhắn tin
        -Đăng kí sử dụng với nhà trường – Cước phí: 40.000đ/học kì
2-    Gọi vào hộp thư Thông tin giáo dục:
        - Gọi (063).801.111 ----->Bấm phím 1---->Nhập mã học sinh và kết thúc bằng phím #
      - Mã học sinh bao gồm 8 kí tự, có thể tra trên Website Vnptschool.com.vn hoặc gọi 1080 để tracứu
3-    Gọi tổng đài 1080:
        - Gọi (063).1080, các điện thoại viên sẽ đáp ứng thông tin tra cứu
4-    Tra cứu trên Website:
        - Đăng nhập với Mã số và Kật khẩu đã được cung cấp khi đăng kí Dịch vụ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ